Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 8. Tài sản cố định / A. Tăng TSCĐ / 001. Mua mới TSCĐ

Mua mới tài sản cố định

Định khoản

Nợ TK 211                                           Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212                                           Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 2112                                         Tài sản cố định thuê tài chính (TT133)

Nợ TK 213                                           Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 2113                                         Tài sản cố định vô hình (TT133)

Nợ TK 217                                           Bất động sản đầu tư

Nợ TK 1332                                         Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

        Có TK 111, 112, 331, 341...         Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua mới TSCĐ, thông thường có các hoạt động sau:

Căn cứ vào kế hoạch mua sắm tài sản, nhu cầu sử dụng tài sản, bộ phận có nhu cầu lập yêu cầu mua sắm tài sản.

Bộ phận quản lý tài sản (tại đơn vị lớn thường thành lập thành 1 phòng riêng, đối với các đơn vị nhỏ thường là bộ phận hành chính hoặc phòng tổng hợp) kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu mua sắm tài sản chuyển Giám đốc phê duyệt.

Giám đốc ra quyết định mua sắm tài sản chuyển bộ phận phụ trách mua sắm tài sản.

Bộ phận mua sắm tài sản chuẩn bị hồ sơ mua sắm tài sản bao gồm các công việc sau: Xem xét các báo giá (ít nhất là 3 bảng báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau), tổ chức đấu thầu (nếu cần thiết), sau khi xem xét xong sẽ chọn nhà cung cấp phù hợp.

Bộ phận mua sắm tài sản chuyển bộ hồ sơ mua sắm tài sản trên và kết quả lựa chọn nhà cung cấp chuyển Giám đốc phê duyệt.

Căn cứ vào phê duyệt của Giám đốc, Bộ phận mua sắm tài sản thực hiện mua sắm tài sản: Ký hợp đồng mua sắm tài sản, nhận tài sản, hóa đơn mua sắm tài sản, biên bản thanh lý hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác và thông báo cho bộ phận có liên quan.

Bộ phận quản lý tài sản và bộ phận mua sắm tài sản nhận tài sản và bàn giao tài sản cho bộ phận sử dụng.

Căn cứ vào bộ hồ sơ tài sản, bộ phận kế toán sẽ ghi nhận tài sản vào thẻ tài sản cố định và sổ theo dõi tài sản cố định theo các bước công việc sau:

Khai báo TSCĐ: gắn mã số cho tài sản, khai báo thông tin về tên, số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật và các thông tin khác.

Xác định và ghi nhận nguyên giá Tài sản cố định dựa trên bộ hồ sơ mua sắm Tài sản cố định.

Khai báo bộ phận sử dụng, ngày sử dụng, thời gian tính khấu hao và các thông tin về phân bổ khấu hao cho các bộ phận sử dụng.

Ví dụ

Ngày 05/03/2019, mua mới bộ máy chiếu dùng tại phòng họp:

Nguyên giá 40.000.000đ (đã thanh toán bằng chuyển khoản), thuế GTGT 10%.

Ngày bắt đầu sử dụng 05/03/2019.

Thời gian sử dụng 5 năm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản.

Trên phân hệ Mua Hàng (1) chọn tính năng Nhập Mua (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo nội dung thông tin các mặt hàng nhập mua (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Trích khấu hao TSCĐ

Vào phân hệ Tài Sản Cố Định (1) chọn tính năng Cập nhật tài sản (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn khai báo thông tin TSCĐ vừa nhập mua, nguyên giá, thời gian, thời hạn sử dụng (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Sau khi Lưu lại, phần mềm sẽ tự động cập nhật nguyên giá của TSCĐ ở cột nguyên giá (1), bạn nhập lại số 0 vào ô thứ 2 (2) là số giá trị đã khấu hao, bấm ENTER và chọn YES (3), phần mềm tự động tính giá trị còn lại của TSCĐ ở ô số 4.

Sau khi hoàn tất các bước thực hiện, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới đây và bạn chỉ cần chọn tính năng , phần mềm sẽ tính giá trị khấu trao trích từng tháng cho TSCĐ đã chọn.

Để hạch toán giá trị khấu hao của từng tháng sang chứng từ kế toán tổng hợp, bạn chọn tính năng “Hạch toán”.

 Xem thêm:

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu tằng TSCĐ đưa vào sử dụng

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666