Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 008. Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 3382                Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383                Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384                Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3385                Bảo hiểm thất nghiệp (TT133)

Nợ TK 3386                Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

      Có TK 111            Tiền mặt (1111, 1112) 

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên, thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chi tiền mặt để nộp bảo hiểm.

Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

Sau khi nộp bảo hiểm xong, nhân viên đi nộp thuế sẽ giao lại cho kế toán thanh toán giấy xác nhận nộp bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm.

Ví dụ

Ngày 10/03/2019, nhân viên mang tiền đi nộp thuế bảo hiểm cho nhân viên trong tháng 1. Cụ thể:

Bảo hiểm xã hội: 12.844.000đ

Bảo hiểm y tế: 2.223.000đ

Bảo hiểm thất nghiệp: 988.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3).

Chọn lý do là Nộp tiền Bảo hiểm Kinh phí công doàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, …

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.


Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666