Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / A. Thu tiền gửi / 007. Thu khác bằng tiền gửi

Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

    Nợ TK 112                  Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 136            Phải thu nội bộ

Có TK 138            Phải thu khác

Có TK 244            Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 1386          Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 228            Đầu tư khác (TT200)

Có TK 228            Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Có TK 338            Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411            Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 711            Thu nhập khác

Có TK ...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 21/01/2019, kế toán ghi nhận việc thu hồi khoản ký cược tại ngân hàng TMCP Sài Gòn, số tiền thu hồi là 51.680.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do thu là Thu khác.

Khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), sau đó nhấn Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Hạch Toán.

Sau khi xuất hiện Phiếu Hạch Toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

Xem thêm

 

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng

Thu lãi đầu tư tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666