Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / A. Thu tiền mặt / 004. Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111                   Tiền mặt (1111)

      Có TK 133              Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu hồ sơ được phê duyệt và nhận lại tiền hoàn thuế bằng tiền mặt, người chịu trách nhiệm sẽ nhận lại tiền thuế từ Kho bạc và mang về quỹ để nộp

Kế toán thanh toán lập Phiếu thu

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 13/04/2019, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT với số tiền 30.000.000đ

Ngày 02/05/2019, cơ quan thuế thông báo số thuế GTGT được hoàn là 20.000.000đ

Ngày 10/05/2019, kế toán thanh toán mang tiền hoàn thuế GTGT từ Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Diễn giải là Thu hoàn thuế GTGT.

Sau khi khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Thu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Thu, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666