Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 004. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 141                  Tạm ứng

      Có TK 111             Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị tạm ứng tiền mặt để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách... bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được trưởng phó/phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán sẽ lập Phiếu chi.

Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt.

Nhân viên ký Phiếu chi và nhận tiền.

Ví dụ

Ngày 15/02/2019, nhân viên Phạm Minh Quang đề nghị tạm ứng tiền đi công tác:

Tiền đi đường: 300.000đ

Tiền phòng: 300.000đ

Tiền ăn: 200.000đ

Ngày 16/02/2019, kế toán làm thủ tục chi tiền mặt tạm ứng.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3).

Chọn lý do nộp là Ứng tiền đi công tác.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.

           

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666