Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / A. Nhập kho / 003. Nhập kho hàng bán bị trả lại

Nhập kho hàng bán bị trả lại

Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156...                

      Có TK 632                            Giá vốn hàng bán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại.

Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho.

Kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp đã bán hàng cho công ty TNHH Phú Thái:

Điều hòa Shimazu 12.000BTU, số lượng 10, đơn giá: 8.000.000, thuế GTGT 10%,

Tuy nhiên đến ngày 15/01/2017, công ty TNHH Phú Thái trả lại 03 chiếc điều hòa do không đảm bảo chất lượng. Kế toán doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng bán bị trả lại.

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" kế toán cần phải lập chứng từ hàng bán bị trả lại trên tab Trả lại hàng bán của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Kho (1) chọn Nhập mua (2), bấm nút “Thêm(3).

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số CT, ngày, tháng, Nhập ĐV, Vào kho, Mã VT, Lượng, Đơn giá, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu nhập xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu nhập mua, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Lưu ý:

1. Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ngay trên giao diện lập Chứng từ hàng bán bị trả lại tại phân hệ Bán hàng.

2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

Xem thêm:

Nhập kho thành phẩm sản xuất

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666