Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 8. Tài sản cố định / A. Tăng TSCĐ / 006. Tăng TSCĐ thuê tài chính

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Định khoản

Nợ TK 212                            Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT200)

        Có TK 341                    Vay và nợ thuê tài chính

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản thuê tài chính, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Doanh nghiệp nhận tài sản sẽ nhận biên bản bàn giao tài sản.

Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản.

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.

Ví dụ

Ngày 10/03/2019, doanh nghiệp nhận được TSCĐ thuê tài chính của công ty Phú Vinh: xe xúc lật Komatsu SD10-2, giá mua chưa thuế GTGT: 500.000.000 VND, thời gian sử dụng 6 năm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tăng TSCĐ thuê tài chính" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính.

Trên phân hệ Sổ cái (1) chọn tính năng Chứng từ tổng hợp (2), bấm nút Thêm (3).

Hạch toán chứng từ tăng TSCĐ thuê tài chính (1), sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Trích khấu hao TSCĐ.

Vào phân hệ Tài Sản Cố Định (1) chọn tính năng Cập nhật tài sản (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn khai báo thông tin TSCĐ vừa nhận được, nguyên giá, thời gian, thời hạn sử dụng (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Sau khi Lưu lại, phần mềm sẽ tự động cập nhật nguyên giá của TSCĐ ở cột nguyên giá (1), bạn nhập lại số 0 vào ô thứ 2 (2) là số giá trị đã khấu hao, bấm ENTER và chọn YES (3), phần mềm tự động tính giá trị còn lại của TSCĐ ở ô số 4.

Sau khi hoàn tất các bước thực hiện, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới đây và bạn chỉ cần chọn tính năng , phần mềm sẽ tính giá trị khấu trao trích từng tháng cho TSCĐ đã chọn.

Để hạch toán giá trị khấu hao của từng tháng sang chứng từ kế toán tổng hợp, bạn chọn tính năng “Hạch toán”.

 Xem thêm

Mua mới TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu tằng TSCĐ đưa vào sử dụng

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666