Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 11. Tổng hợp / 002. Sổ cái chứng từ ghi sổ

Sổ cái chứng từ ghi sổ 02 trên phần mềm Topsoft Elnvoice

Ví dụ:

Ngày 31/01/2019 thực hiện lập chứng từ ghi sổ 02 cho tất cả các chứng từ chi tiền mặt  trong tháng 01/2019.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập sổ cái chứng từ ghi sổ 02" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bạn vào chức năng “Kế toán tổng hợp” trên menu của phần mềm Topsoft Elnvoice, chọn “In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết…”

Màn hình các báo biểu xuất hiện:

Ở khung số 1 là có các hình thức in bảng kê của hệ thống.

Khung số 2 là trường lọc dữ liệu: lọc theo thời gian cụ thể.

Khung số 3 là trường lọc dữ liệu:lọc theo từng loại tài khoản, thời gian cụ thể, số phiếu, ngày tháng, mã đơn vị, nhóm đơn vị, ….

Chọn báo biểu cần in (1), bấm chọn vào lọc khoảng thời gian (2) và lọc tài khoản “ 111 – Tiền mặt” (3), sau đó bấm nút “In Báo Cáo” (4).

Sau khi xuất hiện Sổ cái chứng từ ghi sổ 02, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in sổ.

Sổ cái chứng từ ghi sổ 01 trên phần mềm Topsoft Elnvoice

Ví dụ:

Ngày 31/01/2019 thực hiện lập chứng từ ghi sổ 01 cho tất cả các chứng từ Tiền gửi ngân hàng  trong tháng 01/2019.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập sổ cái chứng từ ghi sổ 01" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Chọn báo biểu cần in (1), bấm chọn vào lọc khoảng thời gian (2) và lọc tài khoản “ 112 – Tiền gửi ngân hàng” (3), sau đó bấm nút “In Báo Cáo” (4).

Sau khi xuất hiện Sổ cái chứng từ ghi sổ 01, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in sổ.

Ở trên thanh công cụ, bạn chọn vào chức năng  để xem thêm các chứng từ khác.

Xem thêm:

Nhật kí chứng từ ghi sổ

Bảng kê có tài khoản

Bảng kê nợ tài khoản

Cân đối công nợ khách hàng

Bảng cân đối tài khoản

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666