Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / B. Chi tiền gửi / 009. Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 121                             Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                             Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386                           Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 336                             Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                             Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                             Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422                 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK ...

      Có TK 112                       Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)    

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán thanh toán sẽ lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi.

Chuyển Séc hoặc Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Ngân hàng căn cứ vào Séc hoặc Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ.

Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 15/02/2019, kế toán ghi nhận việc chuyển khoản tiền mang đi đầu tư tại công ty Cổ phần Hoàng Cầu với số tiền là 50.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Chọn lý do là Chi khác.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In P. Hạch toán.

Sau khi xuất hiện Phiếu hạch toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

Xem thêm:

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên qua tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666