Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 001. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112                     Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 111            Tiền mặt (1111, 1112)

Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản.

Mô tả nghiệp vụ

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định công ty sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

Ví dụ

Ngày 16/01/2019, kế toán thanh toán mang 50.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3)

Chọn lý do nộp là Nộp tiền vào TK Ngân hàng.

Sau khi khai báo nội dung chứng từ (1), bạn bấm nút “Lưu lại(2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.


Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Lưu ý:

    Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ.

Xem thêm:

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666