Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / B. Chi tiền gửi / 003. Tạm ứng cho nhân viên qua tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên qua tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 141                   Tạm ứng

     Có TK 112              Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị chuyển khoản tạm ứng để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách... bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt, kế toán  sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ.

Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 12/02/2019, nhân viên Hoàng Ngọc Mai đề nghị tạm ứng tiền đi công tác, số tiền 3.000.000đ. Kế toàn làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vào tài khoản của nhân viên.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Chọn lý do là Tạm ứng.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In P. Hạch toán.

Sau khi xuất hiện Phiếu hạch toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666