Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / B. Chi tiền gửi / 006. Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 33311                 Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332                   Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333                   Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334                   Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335                   Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336                   Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337                   Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338                   Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339                    Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

      Có TK 112                Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế.

Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ.

Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 10/02/2019, doanh nghiệp nộp thuế GTGT đầu ra tháng 1 bằng tiền gửi ngân hàng. Số tiền thuế phải nộp là 29.511.140đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Nhập chứng từ thanh toán Thuế: Thuế GTGT đầu ra, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất; nhập khẩu, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tài nguyên, Thuế nhà đất, tiền thuê đất, Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác, Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, …      

Chọn loại thuế cần nộp và nhập Ngày nộp thuế.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

 Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In P. Hạch toán.

Sau khi xuất hiện Phiếu hạch toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên qua tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666