Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / B. Xuất kho / 004. Xuất thẳng gửi bán đại lý

Xuất hàng gửi bán đại lý

Định khoản

Nợ TK 157                      Hàng gửi bán

      Có TK 156                Hàng hóa

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý.

Ví dụ

Ngày 08/01/2019, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đại lý Thanh Xuân

Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 03, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 05, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng gửi bán đại lý" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sản xuất (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo các thông tin mặt hàng xuất kho (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

          Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất thẳng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác

Xuất NVL, hàng hóa đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666