Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 8. Tài sản cố định / A. Tăng TSCĐ / 004. Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Định khoản

1. Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để chuyển hoặc chế tạo thành tài sản cố định.

Nợ TK 211                                 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

     Có TK 155                             Thành phẩm (xuất kho ra sử dụng)

     Có TK 154                             Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (SX xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho)

2. Chi phí lắp đặt, chạy thử... liên quan đến tài sản cố định.

Nợ TK 211                                 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

     Có TK 111, 112, 331 ... 

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng ghi tăng TSCĐ sẽ phát sinh các hoạt động sau

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đơn vị, bộ phận có nhu cầu nghị xuất thành phẩm sử dụng.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng.

Các bên liên quan ký vào biên bản giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định.

Ví dụ

Ngày 05/03/2019, xuất kho 1 Điều hòa SHIMAZU 24000BTU để sử dụng cho phòng họp.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sử dụng (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn khai báo thông tin thành phẩm xuất kho (1), sau đó bấm Lưu lại (2).

 Xem thêm

Mua mới TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu tằng TSCĐ đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666