Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / A. Thu tiền gửi / 004. Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Định khoản

Nợ TK 112                            Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

       Có TK 141                      Tạm ứng          

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng.

Căn cứ các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, nhân viên sẽ mang tiền ra ngân hàng để nộp vào tài khoản của công ty.

Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền nộp của nhân viên, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ của nhân viên, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 03/02/2019, nhân viên Vũ Tuấn Nam nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 2.500.000đ

Ngày 06/02/2019, sau khi đi công tác về nhân viên Vũ Tuấn Nam hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.900.000đ

Ngày 07/02/2019, nhân viên Vũ Tuấn Phong ra ngân hàng Đầu từ và phát triển Việt Nam để nộp số tiền tạm ứng còn thừa vào tài khoản doanh nghiệp

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do thu là Thu hoàn ứng.

Khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), sau đó nhấn Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Hạch Toán.

Sau khi xuất hiện Phiếu Hạch Toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

 

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666