Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 002. Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp  

Định khoản

Nợ TK 331                  Phải trả cho người bán

      Có TK 111            Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty phải trả trước tiền mua hàng, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền.

Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

Ví dụ

Theo hợp đồng mua hàng ký kết với công ty TNHH Lan Tân ngày 05/01/2019, doanh nghiệp phải trả trước cho công ty TNHH Lan Tân 40% tiền hàng (số tiền là 26.000.000đ), 60% số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 13/01/2019.

Ngày 06/01/2019, doanh nghiệp cử nhân viên mang tiền đến trả trước một phần tiền hàng cho công ty TNHH Lan Tân, số tiền: 26.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3).

Chọn lý do Trả trước tiền hàng.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu

Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666