Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 04. Bán hàng / 006. Trả lại hàng bán

Trả lại hàng bán

Định khoản

1. Nhận lại hàng bị trả lại.

Nợ TK 155, 156...

       Có TK 632                               Giá vốn hàng bán

2. Thanh toán với người mua số tiền hàng bị trả lại.

Nợ TK 5212                                   Hàng bán bị trả lại (TT200)

Nợ TK 511                                     Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT133)

Nợ TK 3331                                   Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

      Có TK 111, 112, 131...

Ví dụ

Ngày 11/01/2019 bán hàng cho công ty TNHH Tiến Đạt (đã thanh toán)

Ti vi LG 21 inches, số lượng: 10, đơn giá: 5.000.000đ, VAT: 10%.

Ti vi LG 29 inches, số lượng: 10, đơn giá: 6.500.000đ, VAT: 10%.

Ngày 13/01/2019 Công ty TNHH Tiến Đạt phát hiện 01 Ti vi LG 29 inches bị hỏng màn hình không sử dụng được nên yêu cầu trả lại hàng. Đơn vị đã nhận hóa đơn trả lại hàng của công ty Tiến Đạt. Đồng thời nhập kho hàng trả lại và trả lại tiền cho công ty TNHH Tiến Đạt.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng bán" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Bán hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn khai báo thông tin mặt hàng trả lại như xuất bán thông thường nhưng ghi số âm ở mục “Lượng(1), sau đó Lưu lại (2).

Xem thêm

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Giảm giá hàng bán

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666