Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / A. Thu tiền mặt / 003. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111                                    Tiền mặt (1111, 1112)

      Có TK 131                              Phải thu của khách hàng   

Mô tả nghiệp vụ

Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

Sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu khách hàng thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, công ty sẽ chỉ thu số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.  

Ví dụ

Ngày 03/02/2019, công ty TNHH Tiến Đạt trả nợ cho công ty, số tiền trả là 57.195.600đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau: 

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Sau khi khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Thu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Thu, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666