Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 8. Tài sản cố định / A. Tăng TSCĐ / 005. TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Định khoản

Nợ TK 211                     Tài sản cố định hữu hình

       Có TK 241              Xây dựng cơ bản dở dang   

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành và được nghiệm thu, bên thi công sẽ lập biên bản bàn giao tài sản.

Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản.

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.

Ví dụ

Ngày 07/03/2019, công trình xây dựng nhà xưởng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với tổng chi phí sản xuất là 2.000.000.000đ. Thời gian sử dụng 20 năm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Đưa TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.

Trên phân hệ Sổ cái (1) chọn tính năng Chứng từ tổng hợp (2), bấm nút Thêm (3).

 

Hạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành (1), sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Trích khấu hao TSCĐ.

Vào phân hệ Tài Sản Cố Định (1) chọn tính năng Cập nhật tài sản (2), bấm nút Thêm (3).

 Bạn khai báo thông tin TSCĐ vừa đưa vào sử dụng: nguyên giá, thời gian, thời hạn sử dụng... (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Sau khi Lưu lại, phần mềm sẽ tự động cập nhật nguyên giá của TSCĐ ở cột nguyên giá (1), bạn nhập lại số 0 vào ô thứ 2 (2) là số giá trị đã khấu hao, bấm ENTER và chọn YES (3), phần mềm tự động tính giá trị còn lại của TSCĐ ở ô số 4.

Sau khi hoàn tất các bước thực hiện, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới đây và bạn chỉ cần chọn tính năng , phần mềm sẽ tính giá trị khấu trao trích từng tháng cho TSCĐ đã chọn.

Để hạch toán giá trị khấu hao của từng tháng sang chứng từ kế toán tổng hợp, bạn chọn tính năng “Hạch toán”.

Xem thêm

Mua mới TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu tằng TSCĐ đưa vào sử dụng

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666