Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 9. Tiền lương / 001. Hạch toán chi phí lương

Hạch toán chi phí lương

Định khoản

Nợ TK 622                     Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623                     Chi phí sử dụng máy thi công (6231)

Nợ TK 627                     Chi phí sản xuất chung (6271)

Nợ TK 641                     Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642                     Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Nợ TK6421, 6422          Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (Thông tư 133)

Có TK 334             Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 338             Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

Ví dụ

Ngày 27/03/2019, kế toán hạch toán chi phí lương tháng 2.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hạch toán chi phí lương" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Tiền lương (1) chọn Chế độ tháng (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn điền các thông tin bảng lương: nhân viên, số tiền, TK Nợ, TK Có... (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Ở tính năng Chế độ tháng này, hệ thống sẽ ghi nhớ những hạch toán trong tháng của bạn, mỗi ghi kết chuyển chi phí theo từng tháng bạn chọn chức năng  toàn bộ chi phí từng tháng sẽ kết chuyển sang chứng từ tổng hợp.

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666