Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 12. Hóa đơn điện tử / 01. Sử dụng dịch vụ lưu trữ của VNPT / 001. Cài đặt Token chữ ký số lên máy tính

Cài đặt token chữ kí số lên máy

Hướng dẫn Cài đặt token chữ kí số lên máy

Bước 1: Bạn cắm token vào máy tính. Sau đó vào “This PC” trên màn hình và chọn ổ USB mới cắm vào “CD Drive (F:) VNPT-CA”.

Xuất hiện hộp thoại "Lựa chọn ngôn ngữ" bạn chọn “Vietnamese” và bấm nút “OK”.

Sau đó hệ thống thông báo thao tác cài đặt token lên máy tính, bạn chọn “Cài” và đợi một lát.

Sau khi hệ thống đã hoàn tất thiết lập sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo và bạn bấm nút “Kết thúc” để đóng Thiết lập.

Bước 2: Hệ thống tự động bật chương trình Token manager

Nếu không tự động bật lên chương trình, bạn vào biểu tượng “VNPT-CA Token Manager v6” trên màn hình máy tính.