Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 03. Mua hàng / 007. Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng  

Định khoản

1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ.

Nợ TK 152, 156, 641, 642...        

Nợ TK 133                                               Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...           

2. Khi phát sinh chi phí mua hàng.

Nợ TK 152, 156, 641, 642...                    Chi phí mua hàng       

Nợ TK 133                                               Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...                   Tổng giá thanh toán    

Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng có phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa...

Căn cứ vào các hóa đơn chi phí mua hàng liên quan, kế toán mua hàng sẽ phân bổ chi phí thu mua vào các mặt hàng đã mua theo tiêu thức Số lượng hoặc Giá trị của hàng hóa.

Ví dụ

Ngày 10/01/2019, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Hương về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.

Điện thoại NOKIA 7210C V. BLUE, số lượng 10, đơn giá 3.500.000đ, thuế GTGT 10%

Điện thoại NOKIA 7210C V. BLUE 01, số lượng 5, đơn giá 6.000.000đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp thuê công ty vận tải Sông Hồng vận chuyển hàng về kho với chi phí là 1.000.000đ (VAT 10%) => đã thanh toán tiền vận chuyển.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Lập đơn mua hàng.

Trên phân hệ Mua hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số CT, ngày, tháng, Mã VT, Kho xuất, Lượng, Đơn giá, VAT (nếu có), Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu nhập xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu nhập mua, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Bước 2: Chi phí mua hàng.

Bạn bấm nút "Thêm" để thêm mới chứng từ và Chọn lý do là chi phí mua hàng.

Sau khi khai báo nội dung chứng từ (1), bạn bấm nút “Lưu lại(2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số CT, ngày, tháng, Mã VT, Kho xuất, Lượng, Đơn giá, VAT (nếu có), Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Sau khi xuất hiện Phiếu nhập mua, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Mua hàng theo đơn hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho  

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có chiết khấu thương mại  

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho  

Trả lại hàng đã mua về nhập kho  

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666