Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 03. Mua hàng / 004. Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng trong nước không qua kho  

Định khoản

Nợ TK 621, 623, 627, 641...              Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                         Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

     Có TK 111, 112, 331...                  Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (không nhập kho), thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Khi nguyên vật liệu về đến phân xưởng sản xuất hoặc công trường, quản đốc phân xưởng hoặc công trường nhận nguyên vật liệu để đưa vào sản xuất.

Nhân viên mua hàng giao cho kế toán mua hàng hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp.

Kế toán mua hàng hạch toán chi phí và kê khai hóa đơn đầu vào.

Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Ví dụ

Ngày 15/02/2019, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Bảo Oanh đưa ngay vào phân xưởng sản xuất:

Vải áo, số lượng 300 m, đơn giá 56.500đ, thuế GTGT 10%

Vải váy, số lượng 150 m, đơn giá 48.950đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Minh Thư.

Hướng dẫn trên phần mềm

 Nghiệp vụ "Mua hàng trong nước không qua kho mà đưa và sử dụng ngay hoặc xuất thẳng cho bộ phận sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Mua hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số CT, ngày, tháng, Mã VT, Kho xuất, Lượng, Đơn giá, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu nhập xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu nhập mua, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

2. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

3. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau.

Xem thêm:

Mua hàng theo đơn hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho  

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng  

Mua hàng có chiết khấu thương mại  

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho  

Trả lại hàng đã mua về nhập kho  

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666