Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / A. Thu tiền mặt / 002. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111                               Tiền mặt (1111, 1112)

      Có TK 131                          Phải thu của khách hàng    

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Sau khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Tiến Đạt ngày 17/01/2019, công ty TNHH Tiến Đạt sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 50.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 20/01/2019.

Ngày 18/01/2019, công ty TNHH Tiến Đạt cho nhân viên mang tiền đến thanh toán trước số tiền 50.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do nộp là Thu khác.

Sau khi khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Thu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Thu, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

4

Xem thêm

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666