Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 12. Hóa đơn điện tử / 01. Sử dụng dịch vụ lưu trữ của VNPT / 002. Tạo hóa đơn điện tử

Cách tạo hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách tạo hóa đơn điện tử  trên phần mềm TOPSOFT EINVOICE

Bước 1: Bạn cắm Token vào máy tính.

Bước 2: Bạn vào phần mềm TOPSOFT EINVOICE, chọn phân hệ “Bán hàng.

Chọn nghiệp vụ xuất bán cần cấp phát hóa đơn, bạn bấm chọn “In Phiếu” để kiểm tra thông tin của hóa đơn.

Xuất hiện Phiếu Xuất Bán của nghiệp vụ bạn chọn.

Sau khi kiểm tra thông tin hóa đơn chính xác, bạn chọn nghiệp vụ cần cấp phát hóa đơn (1), bấm vào “ VNPT Elnvoice(2) và chọn “Cấp phát hóa đơn điện tử(3).

Lưu ý: những hóa đơn đã cấp phát rồi thì không thể bấm vào “Cấp phát hóa đơn điện tử” nữa.