Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 006. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 33312                 Thuế GTGT hàng nhập khẩu

      Có TK 111                Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chi tiền mặt để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

Kế toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

Ví dụ

Ngày 06/02/2019, doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng trị giá 106.896.000đ, thuế nhập khẩu (40%) 42.758.400đ, thuế GTGT 10%. Kế toán thanh toán chi tiền mặt để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau: 

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3).

Chọn lý do là Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.            

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666