Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 009. Chi khác bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 121                         Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                         Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386                       Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 341                         Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 336                         Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                         Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                         Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422             Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)       

Nợ TK ...

      Có TK 111                    Tiền mặt (1111, 1112)  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu chi để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 17/01/2019, kế toán ghi nhận việc doanh nghiệp mang tiền đi mua cổ phiếu. Số tiền mang đi đầu tư là 60.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau:     

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3).

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

                

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu chi.

Sau khi xuất hiện Phiếu nhập mua, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666