Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / B. Xuất kho / 003. Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Định khoản

Nợ TK 641, 642 (Thông tư 200)

Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)

Nợ TK 242, 211                     

        Có TK 156                                    Hàng hóa

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác...); tiêu dùng nội bộ...

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng.

Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ.

Ví dụ

Ngày 28/02/2019, xuất điều hòa sử dụng ở phòng Giám đốc:

Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sản xuất (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo các thông tin mặt hàng xuất kho (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

          Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất thẳng gửi bán đại lý

Xuất thẳng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác

Xuất NVL, hàng hóa đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666