Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / B. Xuất kho / 002. Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Định khoản

Nợ TK 241                   Xây dựng cơ bản dở dang

      Có TK 152              Nguyên liệu, vật liệu

Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ.

Ví dụ

Ngày 17/01/2019, xuất nguyên vật liệu cho đầu tư xây dựng nhà xưởng:

Thép tròn cuộn phi 6mm (CT3) số lượng 600kg

Thép tròn cuộn phi 8mm (CT3) số lượng 400kg

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu dùng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sản xuất (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo các thông tin mặt hàng xuất kho (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất Sản Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

 

Xem thêm:

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất thẳng gửi bán đại lý

Xuất thẳng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác

Xuất NVL, hàng hóa đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666