Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 7. Công cụ dụng cụ / A. Tăng CCDC / 001. Mua CCDC đưa vào sử dụng ngay

Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay

Định khoản

Nợ TK 242 (TT200)                             Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 623, 627, 641, 642                   Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ 1 lần và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh)

Nợ TK 1331                                         Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

       Có TK 111, 112, 331...                  Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng công cụ, dụng cụ từ các phòng ban, bộ phận trong đơn vị sẽ làm đề nghị yêu cầu mua sắm CCDC phục vụ công việc. Khi yêu cầu được phê duyệt sẽ cử nhân viên Hành chính đi mua sắm công cụ, dụng cụ.

Sau khi công cụ, dụng cụ được mua về, bộ phận Hành chính sẽ ghi chép vào sổ theo dõi và lập biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ với các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.

Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ với các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.

Kế toán mua hàng nhận hóa đơn mua hàng từ nhân viên mua hàng, ghi sổ kế toán và kê khai thuế đầu vào.

Kế toán CCDC nhận bộ chứng từ về CCDC để ghi sổ CCDC (Bộ chứng từ gồm: Hóa đơn mua CCDC, hồ sơ kỹ thuật về CCDC (nếu có), biên bản giao nhận CCDC...) và theo dõi CCDC để phân bổ và quản lý sử dụng.

Ví dụ

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của phòng Kinh doanh và phòng Kế toán, ngày 06/02/2019 doanh nghiệp mua của công ty TNHH Lan Tân các mặt hàng sau (chưa thanh toán):

Bàn làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 500.000đ, thuế GTGT 10%

Ghế làm việc của nhân viên, số lượng 15, đơn giá 350.000đ, thuế GTGT 10%.

Hàng sau khi mua về được đưa vào sử dụng ngay, số kỳ phân bổ là 6 tháng.

Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH

Với các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý CCDC như một mã VTHH, việc ghi tăng CCDC được thực hiện thông qua 2 bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua CCDC

Trên phân hệ Mua hàng (1) chọn tính năng Nhập mua (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo nội dung thông tin các mặt hàng nhập mua (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Ghi nhận phân bổ CCDC

Vào phân hệ Sổ cái (1) chọn Hạch toán hàng tháng (2), bấm nút Thêm (3).

Bạn khai báo thông tin phân bổ từng loại mặt hàng và số tiền phân bổ từng tháng (1), sau đó bấm Lưu lại (2).

Sau đó bạn chọn chức năng ở thanh công cụ phía dưới, phần mềm sẽ kết chuyển nghiệp vụ phân bổ theo từng tháng sang chứng từ kế toán tổng hợp.

Phần mềm đã kết chuyển bút toán phân bổ sang chứng từ kế toán tổng hợp.

Xem thêm

Mua CCDC về nhập kho

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666