Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 7. Công cụ dụng cụ / B. Giảm CCDC / 001. Thanh lý CCDC

Thanh lý CCDC

Định khoản

Phân bổ giá trị còn lại của CCDC được thanh lý trong trường hợp CCDC vẫn còn giá trị sử dụng:

Nợ TK 623, 627, 641, 642...

      Có TK 242

Ghi nhận thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC

Nợ TK 111, 112...

       Có 711                    Thu nhập khác

Ví dụ

Ngày 06/03/2019, công ty thanh lý điều hòa thuộc phòng Kế toán, giá trị còn lại sau phân bổ là 1.200.000đ.

Giá trị thanh lý thu hồi được là 3.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thanh lý CCDC" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Phân bổ giá trị còn lại:

Trên phân hệ Sổ cái (1) chọn tính năng Kế toán tổng hợp (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo nội dung thông tin các mặt hàng thanh lý (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Ghi nhận thu nhập thanh lý CCDC

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do nộp là Thu nhập khác. 

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666