Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 04. Bán hàng / 001. Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo báo giá

Định khoản

Nợ TK 111, 131...               Tổng giá thanh toán

       Có TK 511                   Doanh thu bán hàng

       Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632                              Giá vốn hàng bán

         Có TK 155, 156...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng.

Ví dụ

Ngày 02/01/2019 Doanh nghiệp gửi báo giá cho công ty TNHH Trần Anh:

Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 20, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 20, đơn giá 10.000.000, thuế GTGT 10%

Ngày 05/01/2019, nhân viên công ty TNHH Trần Anh đến mua hàng theo báo giá đã gửi (thanh toán ngay bằng tiền mặt):

Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 20, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 20, đơn giá 10.000.000, thuế GTGT 10%

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng " được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Bán hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút Thêm (3).

Sau khi khai báo nội dung thông tin mặt hàng được bán (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số CT, ngày, tháng, Mã VT, Kho xuất, Lượng, Đơn giá, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc phải điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua đại lý

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666