Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / A. Thu tiền mặt / 006. Thu khác bằng tiền mặt

Thu khác bằng tiền mặt

Định khoản

              Nợ TK 111                Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 136          Phải thu nội bộ

Có TK 138          Phải thu khác

Có TK 244          Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)

Có TK 1386        Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)  

Có TK 228          Đầu tư khác (TT200)

Có TK 228          Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Có TK 338          Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411          Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 515          Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711          Thu nhập khác

Có TK ...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 19/01/2019, kế toán ghi nhận số tiền 2.517.000đ thu được từ việc thanh lý TSCĐ vào sổ kế toán.

Hướng dẫn trên phần mềm

Các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do nộp là Thu khác.

Sau khi khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Thu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Thu, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666