Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 04. Bán hàng / 004. Bán hàng thông qua đại lý

Bán hàng thông qua các đại lý 

Định khoản

1. Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý.

Nợ TK 157                               Hàng gửi bán

     Có TK 155, 156

2. Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán.

Nợ TK 111, 131...                    Tổng giá thanh toán

       Có TK 511

       Có TK 3331                      Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

3. Ghi nhận giá vốn hàng bán.

Nợ TK 632                               Giá vốn hàng bán

       Có TK 157                        Hàng gửi bán

4. Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý.

Nợ TK 641                               Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT200)

Nợ TK 6421                             Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT133)

Nợ TK 133                               Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

        Có TK 111, 112, 131...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng qua đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hoặc (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán đại lý.

2. Sau khi đại lý gửi bảng kê hàng hóa đã bán được thì kế toán thực hiện lập hóa đơn (nếu chưa xuất hoá đơn GTGT) để ghi nhận doanh thu, phản ánh số thuế GTGT phải nộp. Đồng thời lập phiếu xuất kho từ kho gửi bán để hạch toán giá vốn.

3. Căn cứ vào hóa đơn hoa đồng đại lý do bên nhận đại lý gửi về kế toán bán hàng sẽ hạch toán khoản chi phí hoa hồng gửi bán đại lý.

Ví dụ

Ngày 13/01/2019, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đại lý Thanh Xuân (Hoa hồng trả cho đại lý là 5% tính trên doanh thu bán hàng):

Điều hòa LG 12000 BTU, số lượng 1, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

Điều hòa LG 24000 BTU, số lượng 1, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 16/01/2019, đại lý Thanh Xuân gửi bảng kê hàng đã bán được (tiền hàng chưa thu được) và hóa đơn phản ánh hoa hồng đại lý được hưởng. Khi đó doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho đại lý.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng qua đại lý" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Ghi nhận doanh thu bán hàng gửi đại lý.

Trên phân hệ Bán hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút Thêm (3).

Sau khi khai báo nội dung thông tin mặt hàng bán được (4), bạn bấm nút Lưu lại (5).

Lưu ý: Ở bước này, mục “Xuất cho ĐV” bạn sẽ ghi rõ tên đại lý mình gửi như 1 khách hàng và điền thuế VAT khi gửi hàng bán (nếu có).

Bước 2: Ghi nhận hoa hồng trả cho Đại lý

Chọn 1 trong những chứng từ của hóa đơn mình đang làm (1) sau đó chọn tính năng  ở dưới thanh công cụ.

Cửa sổ hiện lên, bạn bấm Thêm (1) và khai báo nội dung chiết khấu (2) sau đó bấm Lưu lại để lưu chứng từ (3).

Lưu ý: Phải chọn đúng hóa đơn chiết khấu để khi hạch toán sang chứng từ tổng hợp để hiển thị rõ ràng đầy đủ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng theo báo giá

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666