Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / A. Thu tiền gửi / 006. Thu lãi đầu tư tài chính

Thu lãi đầu tư tài chính

Định khoản

Nợ TK 112              Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

       Có TK 515        Doanh thu hoạt động tài chính   

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền lãi được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 14/01/2019, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản lãi đầu từ vào Công ty TNHH Minh Anh với số tiền vay là 121.857.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản tiền lãi trên vào phần mềm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do thu là Thu lãi đầu tư tài chính.

Khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), sau đó nhấn Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Hạch Toán.

Sau khi xuất hiện Phiếu Hạch Toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

 

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng

Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666