Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 003. Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt  

Định khoản

Nợ TK 331                  Phải trả cho người bán

      Có TK 111             Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty trả nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi trả nợ hoặc công ty (nhà cung cấp) đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.

Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

 => Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.   

Ví dụ

Ngày 18/01/2019, doanh nghiệp trả tiền nợ cho công ty TNHH Minh Hương theo các hóa đơn đã mua hàng trước đó, số tiền trả là 27,168,000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thanh toán công nợ mua hàng (2).

Chọn nhà cung cấp đã trả nợ và nhập Ngày trả tiền.

Tích chọn khách hàng (1), bấm nút “chọn(2).

Trường hợp không trả hết nợ, thì nhập số tiền đã trả được vào cột “Số tiền(1), sau đó bấm nút “Lưu lại(2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666