Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / A. Thu tiền mặt / 001. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111                               Tiền mặt (1111, 1112)

        Có TK 112                       Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt

Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.

Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 13/01/2019, kế toán thanh toán ra ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) rút 30.000.000đ về nhập quỹ tiền mặt.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt" thực hiện trên phần mềm như sau: 

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ. 

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Thu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Thu, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666