Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / B. Chi tiền mặt / 007. Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 33311                Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332                  Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333                  Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334                  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335                  Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336                  Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337                  Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338                  Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339                  Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

      Có TK 111              Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.

Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế.

Ví dụ

Ngày 15/02/2019, doanh nghiệp nộp thuế GTGT đầu ra số tiền là 14.051.200đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Chi tiền (2), bấm nút “Thêm(3).

Nhập chứng từ thanh toán Thuế: Thuế GTGT đầu ra, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất; nhập khẩu, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tài nguyên, Thuế nhà đất, tiền thuê đất, Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác, Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, …       

Chọn loại thuế cần nộp và nhập Ngày nộp thuế.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Chi.

Sau khi xuất hiện Phiếu chi, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666