Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 03. Mua hàng / 010. Trả lại hàng đã mua về

Trả lại hàng đã mua về nhập kho  

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331...                Số tiền hàng mua bị trả lại                    

      Có TK 156                       

      Có TK 133                             Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc trả lại hàng.

Nhân viên mua hàng đề nghị xuất kho để trả lại hàng.         

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Kế toán bán hàng lập hoá đơn GTGT cho hàng mua bị trả lại.

Thủ kho xuất kho hàng hóa và ghi Thẻ kho.

Nhân viên mua hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho số lượng hàng mua bị trả lại.

Nhân viên mua hàng giao lại hàng cùng hóa hàng trả lại cho nhà cung cấp.

Kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho.

Ví dụ

Ngày 21/01/2019, doanh nghiệp phát hiện lô hàng đã mua ngày 20/01/2019 của công ty TNHH Minh Hương có 2 chiếc Điện thoại DD S5360 bị lỗi màn hình. Kế toán xuất hóa đơn và trả lại 02 điện thoại bị lỗi.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng mua về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Mua hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Bạn khai báo thông tin mặt hàng trả lại như chứng từ nhập mua bình thường (1), nhưng ghi số âm ở mục “lượng”, sau đó bạn bấm nút “Lưu lại(2) để lưu chứng từ.

Xem thêm:

Mua hàng theo đơn hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho  

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng  

Mua hàng có chiết khấu thương mại  

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho 

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666