Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / B. Xuất kho / 001. Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Định khoản

Nợ TK 154, 621, 623, 627, ...

         Có TK 152                              Nguyên liệu, vật liệu

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng.

Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 20/02/2019, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 100 chiếc áo đồng phục bao gồm:

Vải may: 300m

Chỉ trắng: 50 cuộn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo bộ thành phẩm (Áo đồng phục).

Bạn chọn tính năng  trên thanh công cụ, chọn “Khai báo thành phẩm và nhập thông tin bộ thành phẩm.

Đầu tiên bạn chọn tên bộ thành phẩm mới (Áo đồng phục) (1) và bấm mũi tên để tạo mới một bộ thành phẩm, sau đó chọn các nguyên vật liệu để kết thành thành phẩm (Vải trắng, chỉ trắng) (1), bấm mũi tên (2) để kết chuyển sang bộ thành phẩm, điền tỷ lệ mỗi NVL vào và bấm lưu lại (3) để thành 1 bộ thành phẩm hoàn chỉnh.

Bước 2: Xuất kho NVL để sản xuất.

Trên phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sản xuất (2), bấm nút Thêm (3)Nhập bộ SP (4).

Sau khi chọn  , phần mềm sẽ hiển thị từng loại nguyên vật liệu của bộ sản phẩm, bạn chỉ cần khai báo diễn giải thông tin xuất nguyên vật liệu (1) và bấm Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất Sản Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất thẳng gửi bán đại lý

Xuất thẳng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác

Xuất NVL, hàng hóa đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666