Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 01. Quỹ / A. Thu tiền mặt / 005. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Định khoản

Nợ TK 111                               Tiền mặt (1111, 1112)

       Có TK 141                         Tạm ứng     

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế

toán thường phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng

Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, kế toán thanh toán thực hiện lập Phiếu

thu để nhập quỹ số tiền thừa từ người nhận tạm ứng.

Nhân viên ký Phiếu thu và nộp tiền. Còn thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ

Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 10/02/2019, nhân viên Nguyễn Thị Lan nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 1.500.000đ.

Ngày 16/02/2019, sau khi đi công tác về nhân viên Nguyễn Thị Lan hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán

tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.000.000đ.

Ngày 27/02/2019, kế toán thanh toán nhập quỹ số tiền thừa do nhân viên Nguyễn Thị Lan nộp lại.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Quỹ (1) chọn Thu tiền (2), bấm nút Thêm (3).

Chọn lý do nộp là Thu hoàn ứng.

Sau khi khai báo nội dung thông tin chứng từ (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu Thu.

Sau khi xuất hiện Phiếu Thu, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu khác bằng tiền mặt

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666