Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 8. Tài sản cố định / A. Tăng TSCĐ / 003. Nhận tài trợ, biếu tặng TSCĐ đưa vào sử dụng

Nhà tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

Định khoản

Nợ TK 211                   Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 213                  Tài sản cố định vô hình (TT200)

           Có TK 711                 Thu nhập khác      

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Đối với tài sản được tài trợ, biếu, tặng, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.

Bên tài trợ, biếu hoặc tặng và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.

Ví dụ

Ngày 11/03/2019 công ty TNHH Hoàng Cầu tài trợ dây chuyền sản xuất bánh kẹo TUR:

Giá trị tài sản được đánh giá lại khi mang đi tài trợ là 1.000.000.000đ.

Thời gian sử dụng 10 năm.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ nhận tài sản tài trợ, biếu, tặng được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản tài trợ, biếu, tặng.

Trên phân hệ Sổ cái (1) chọn tính năng Chứng từ tổng hợp (2), bấm nút Thêm (3).

Hạch toán chứng từ nhận tài sản tài trợ, biếu, tặng (1), sau đó bấm Lưu lại (2).

Bước 2: Trích khấu hao TSCĐ

Vào phân hệ Tài Sản Cố Định (1) chọn tính năng Cập nhật tài sản (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo các thông tin về TSCĐ nhận được tài trợ, biếu tặng (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Sau khi Lưu lại, phần mềm sẽ tự động cập nhật nguyên giá của TSCĐ ở cột nguyên giá (1), bạn nhập lại số 0 vào ô thứ 2 (2) là số giá trị đã khấu hao, bấm ENTER và chọn YES (3), phần mềm tự động tính giá trị còn lại của TSCĐ ở ô số 4.

Sau khi hoàn tất các bước thực hiện, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ như hình dưới đây và bạn chỉ cần chọn tính năng , phần mềm sẽ tính giá trị khấu trao trích từng tháng cho TSCĐ đã chọn.

Để hạch toán giá trị khấu hao của từng tháng sang chứng từ kế toán tổng hợp, bạn chọn tính năng “Hạch toán”.

Xem thêm

Mua mới TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666