Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 06. Kho / B. Xuất kho / 005. Xuất thẳng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Định khoản

1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT.

Nợ TK 136                               Phải thu nội bộ

      Có TK 155, 156            

2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

Nợ TK 632                               Giá vốn hàng bán

                 Có TK 155, 156          

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của công ty về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Ví dụ

Ngày 25/02/2019 chuyển hàng cho cửa hàng Nhật Loan ở Quảng Nam, công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng:

Tủ lạnh Hitachi 25AG7D, số lượng 10, đơn giá 8.000.000đ

Tủ lạnh Toshiba GR -R 166VT, số lượng 7, đơn giá 7.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Kho (1) chọn tính năng Xuất sản xuất (2), bấm nút Thêm (3).

Khai báo các thông tin mặt hàng xuất kho (1) sau đó bấm Lưu lại (2).

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In Phiếu, có thể tùy chọn khổ giấy in Phiếu xuất.

Sau khi xuất hiện Phiếu Xuất, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

          Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất thẳng gửi bán đại lý

Xuất NVL, hàng hóa đi góp vốn đầu tư vào công ty khác

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666