Trang chủ
Skip Navigation Links.
Hướng dẫn Topsoft EInvoice / I. Hướng dẫn nghiệp vụ / 02. Ngân hàng / B. Chi tiền gửi / 007. Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 3382                  Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383                  Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384                  Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3385                  Bảo hiểm thất nghiệp (TT133)

Nợ TK 3386                  Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

      Có TK 112              Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) 

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chuyển khoản để nộp bảo hiểm.

Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm, đồng thời lập giấy báo Nợ.

Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ ghi sổ tiền gửi ngân hàng, …

Ví dụ

Ngày 10/04/2019, chuyển khoản thanh toán tiền bảo hiểm. Cụ thể:

Bảo hiểm xã hội: 12.884.000đ

Bảo hiểm y tế: 2.223.000đ

Bảo hiểm thất nghiệp: 988.000

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Ngân hàng (1) chọn Xuất bán (2), bấm nút “Thêm(3).

Nhập Chứng từ nộp tiền Bảo hiểm Kinh phí công doàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, …

Tích chọn các khoản bảo hiểm phải nộp.

Sau khi khai báo nội dung (1), bạn bấm nút Lưu lại (2) để lưu chứng từ.

Một số nội dung như: số Phiếu, ngày, tháng, Mã ĐV, Tên đơn vị, Diễn giải, Số tiền, Tk Nợ, Tk Có bắt buộc vào điền vào.

Chọn nghiệp vụ cần in sau đó bấm In P. Hạch toán.

 Sau khi xuất hiện Phiếu hạch toán, bạn chọn chức năng  trên thanh công cụ để in Phiếu.

Xem thêm:

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên qua tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Địa chỉ: P.203 Đệ Nhất - 78 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Email: admin@topsoft.vn - Hỗ trợ: (0238) 8603 666